Brobyggerne
29mar/12

Enstemmig i kommunestyret

Samlet kommunestyre stemte ja til bro til Oterøya og en klar melding om støtte til Møreaksen.

Et enstemmig kommunestyre skjønte at det er nå det riktige valget måtte taes. Vi vill takke de over 500 som støttet kommunestyret på facebook og ikke minst de nermere 200 som stilte på folkemøtet.
Dette vil hele regionen merke at det hadde stor betydning.
Brobyggerne har og med dette vist at det er viktig å engasjere seg og stå samlet.
Vi stifter nå en styringsgruppe, de som ønsler å bidra kan sende en mail til jsaukra@gmail.com

Jan Sporsem

Artikkel på RBnett

Kategoriset under: Informasjon Kommentarer
22mar/12

Kort om Brobyggerne

Grasrotgruppe stiftet for å fremme rask oppstart av bro til Midsund. Dette vil også virke positivt på Møreaksen

o Raskest mulig oppstart av forbindelsen Aukra-Midsund.
o Jobbe med å se på forskjellige finansieringsløsninger av dette, opp mot Møreaksen
o Jobbe mot en snarlig løsning for 2 ferger Aukra – Hollingsholm (begge samband har da back up ferge)

o Være en pådriver på kort sikt mot lokal politikken og mot fylke og stat på lengre sikt.
o Prøve å få frem mest mulig faktaorientert opplysninger ut til folket
o Kortsiktig fokus mot kommunestyremøtet 29. mars på Aukra

BROBYGGERNE's supportside till Kommunestyremøtet i Aukra 29 mars

Kategoriset under: Informasjon Kommentarer
22mar/12

Folkemøte

Torsdag 15. mars samlet vi til allmøte angående bro til Otrøya. Målet med  informere om prosjektet , gi folket faktainformasjon og ikke minst skape engasjement  for å fremskynde forbindelse mellom Aukra og Midsund. Nærmere 200 personer møtte opp , imponerende!

.  Her har du artikkelene i Romsdals Budstikke før og etter møtet, samt Power Point presentasjonen som ble brukt.

 

Artikkel i Romsdals Budstikke før folkemøltet

Artikkel i Romsdals Budstikke etter folkemøtet på Aukra

Power Point Presentasjon ifbm Folkemøtet (5mb)

Kategoriset under: Fra media, Informasjon Kommentarer
22mar/12

Omtale i Øyavis

Artikkel om Brubyggerne i Øyavis

Kategoriset under: Fra media Kommentarer