Brobyggerne
16okt/12

Bernhard står på for forbindelsen Aukra Midsund, våre politikere må følge på!

Nå er det serdeles viktig at Aukra kommunestyre og de politiske partiene tør å vise at vi satser på fastlandsforbindelsen. Vi må sette av all økning i eiendomsskatten til fastlandsforbindelsen samt at det vises i form av de fond som er satt til planprosess ol at vi i Aukra mener alvor med det enstmige vedtaket i kommunestyret.
Denne viljen vil ha enorm betydning i stortinget når Møreaksen skal inn på nasjonal transportplan 2013. Møreaksen støttes nå også av HAFAS der Gunnvor Ulstein står på barikadene for at Møreaksen må realiseres snarest.
Vi og våre politikere har en unik mulighet å få en rask forbindelse mellom Aukra og Midsund og samtidig presse frem en tidlig oppstart av Møreaksen
Husk avsetting til broforbindelse gir ikke økte driftsutgifter

Kategoriset under: Informasjon Kommentarer
16okt/12

Oppstarten av planprosessen markert.

Ja da er vi kommet i gang med kommune delplanene, dette markerer starten på fastlandsforbindelsen og sammenknyttning av Aukra og Midsund kommune.
Aukra kommune er den som har drevet dette frem og det har gjennom 3 møter blitt enighet om struktur. Rambøl utfører planarbeidt for alle kommunene og det er organisert gjennom Møreaksen.
Her vil det bli flere høringer og muligheter til innspill, Brobyggene har vært med på alle møter og vil sørge for at vi får innspillsmulighet i prosessen.
Kommunedelplan skal være klar sommeren 2013, da tar reguleringsplana ca et år før vi kan starte bygging..........

Kategoriset under: Informasjon Kommentarer