Brobyggerne

Brobyggerne Informasjon

Grasrotgruppe stiftet for å fremme rask oppstart av bro til Midsund. Dette vil også virke positivt på Møreaksen

o Raskest mulig oppstart av forbindelsen Aukra-Midsund.
o Jobbe med å se på forskjellige finansieringsløsninger av dette, opp mot Møreaksen
o Jobbe mot en snarlig løsning for 2 ferger Aukra – Hollingsholm (begge samband har da back up ferge)

o Være en pådriver på kort sikt mot lokal politikken og mot fylke og stat på lengre sikt.
o Prøve å få frem mest mulig faktaorientert opplysninger ut til folket
o Kortsiktig fokus mot kommunestyremøtet 29. mars på Aukra

Som opplyst på folkemøtet, bro til Otrøya blir fylkesvei. Derfor kan vi forskutere bygging og få igjen pengene våre etter 10-15 år. (langtids sparing). Så blir det slik at den blir en del av Møreaksen systemet og alle som bruker det vil då bidra til å betale ned brua "vår". Derfor må vi velge å bli med i felles satsingen  Møreaksen og ikke prøve å få en helt egen bro/ tunell t fastlandet som mest sannsynlig må være kommunevei som vi må søke fylket om å overta (betal alt selv, ikke forskuddtere)

Med å være med å påvirke i tidlig fase og få forskutert bro til Otrøya kan vi ha bro ferdig før Møreaksen er ferdig og kjøre gratis mellom øyene i forkant. Bompenger kun mot fastland slik som i dag, fergebillett, men da betaler vi ned på sambandet.

Vi kan med vår kreativitet lage denne forbindelsen til en turist magnet med fiskebroer, spektakulære utsyns plasser, en mini Atlanterhavsvei.